Hildegard van Bingen


De Heilige Hildegard van Bingen - bekend door haar  muziek, medische geschriften, kennis van de natuur, theologische werken, brieven en zelfs door een geheimschrift.


220px-Hildegard

Hildegard van Bingen (1098 -1179), een Duitse kloosterlinge die hemelse visioenen heeft ontvangen over allerlei belangrijke onderwerpen voor de mens. Zij wordt beschouwd als één van de meest betekenisvolle vrouwen uit de de Middeleeuwen. Op 7 oktober 2012 is Hildegard tot kerklerares verheven. Zij is de vierde vrouw in de geschiedenis die deze belangrijke titel heeft gekregen. Vandaag worden haar geschriften steeds meer bekend in de hele wereld. 

Zij is vooral bekend door haar muziek, kijk op voeding en haar medische werken.

Toen zij 43 jaar oud was (1141) kreeg zij haar eerste visioen en dit duurde tot het einde van haar leven (1179). Wist u dat Spelt opnieuw bekend is geworden dankzij de bestudering van de geschriften van Hildegard van Bingen?Theologische werken 

Hildegard van Bingen heeft drie belangrijke theologische werken geschreven, waarvan 2 boeken geïllustreerd zijn met prachtige miniaturen, die weergeven wat zij in haar visioenen heeft gezien.

Scivias - Ken de Wegen (1141-1151) Dit boek geeft een beschrijving van de visioenen die zij heeft ontvangen, alsmede een uitleg van dit visioen, vanaf de schepping van de wereld tot aan het einde der tijden.

Liber Vitae Meritorum - Het Boek van de Levensverdiensten (1158-1163). Dit boek gaat over de verantwoordelijkheid die ieder mens over zijn eigen leven heeft. Zij beschrijft uitgebreid 35 ondeugden met zijn negatieve gevolgen en 35 deugden met zijn positieve gevolgen. 

Liber Divinorum Operum - Het Boek van de Werken van God (1163-1170). Dit boek gaat over de mens in de kosmos, zijn heilsgeschiedenis, zijn verstand, hoe hij het goede en het kwade kan onderscheiden, waardoor zijn persoonlijke verantwoording zo duidelijk wordt.

Tussen al haar visioenen door, heeft zij muziek op papier gezet, een geheimschrift ontwikkeld, twee kloosters gesticht, drie reizen te paard gemaakt om in het land te preken en een correspondentie gevoerd met de belangrijken van de aarde, zoals pausen en keizers, om hen te wijzen op hun plichten. 


Voeding en Geneeswijzen volgens Hildegard van Bingen

Voor de voeding en geneeswijzen maken wij vooral gebruik van de boeken "Causae et Curae" en  "Physica"

Het boek "Causae et Curae" gaat over de oorzaken en behandelingen van ziektes.

In het boek "Physica" beschrijft Hildegard de verborgen eigenschappen van de verschillende planten, elementen, bomen, edelstenen, vissen, vogels, dieren, reptielen en metalen.
Hildegard van Bingen - Boeken
© Hildegardhuis, een logeerdadres geïnspireerd door Hildegard van Bingen - Bourgogne - Frankrijk